Oznakowanie BHP - jakie są ich rodzaje i zastosowanie?

Oznakowanie BHP – jakie są ich rodzaje i zastosowanie?

Tablice BHP to elementy, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscach pracy. Ich zadaniem jest informowanie pracowników o zagrożeniach oraz nakazywanie stosowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym artykule przedstawimy rodzaje tablic BHP oraz ich zastosowanie.

Rodzaje oznaczeń

1. Tablice informacyjne – służą do informowania pracowników o zagrożeniach, zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także o miejscach, w których znajdują się środki ochrony indywidualnej. Są to najczęściej tablice z tekstem i grafiką, umieszczone w miejscach widocznych dla pracowników.

2. Tablice ostrzegawcze – służą do ostrzegania przed zagrożeniami, takimi jak: wysokie napięcie, substancje trujące, wybuchowe czy też niebezpieczne urządzenia. Są to najczęściej tablice z żółtym lub pomarańczowym tłem i czarną grafiką oraz tekstem.

3. Tablice przepisów – służą do informowania pracowników o przepisach, których należy przestrzegać w miejscu pracy. Mogą to być przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony środowiska czy też przepisy dotyczące postępowania w razie wypadku.

Zastosowanie

Tablice BHP znajdują zastosowanie w każdej branży i miejscu pracy, gdzie istnieją zagrożenia dla pracowników. Są one szczególnie ważne w miejscach, gdzie pracownicy mają kontakt z niebezpiecznymi substancjami, pracują na wysokościach czy też obsługują maszyny i urządzenia. W magazynach i halach produkcyjnych, gdzie występują duże maszyny i urządzenia, stosuje się tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniach, a także tablice przepisów informujące o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach dotyczących ochrony środowiska.

W biurach i innych miejscach pracy, gdzie zagrożenia są mniejsze, stosuje się tablice informacyjne informujące o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o miejscach, w których znajdują się środki ochrony indywidualnej.

Tablice BHP są niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki nim pracownicy są informowani o zagrożeniach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto zwrócić uwagę na rodzaj tablicy oraz jej zastosowanie, aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo pracowników.