Jakie wymagania musi spełnić oznakowanie BHP?

Jakie wymagania musi spełnić oznakowanie BHP?

Tablice BHP to nieodłączny element wyposażenia każdej firmy. Są to tablice informacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom. W artykule tym dowiesz się, jakie wymagania muszą spełniać tablice BHP oraz jakie są ich rodzaje.

Rodzaje tablic BHP

Tablice BHP dzielimy na kilka rodzajów, zależnie od ich przeznaczenia. Najczęściej spotykanymi tablicami są:

1. Tablice informacyjne – zawierają informacje o obowiązujących przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa.

2. Tablice ostrzegawcze – informują o zagrożeniach, które mogą wystąpić w danym miejscu.

3. Tablice zakazujące – informują o tym, co jest zabronione w danym miejscu.

Wymagania dotyczące tablic BHP

Tablice BHP muszą spełniać określone wymagania, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom. Przede wszystkim muszą być widoczne oraz czytelne. Wysokość liter powinna wynosić co najmniej 5 cm, a kontrast pomiędzy literami a tłem powinien być na tyle duży, aby treść tablic była czytelna z każdej odległości.

Powinny również zawierać informacje w języku polskim oraz w języku obcym, jeśli w danym miejscu pracują osoby nieznające języka polskiego. Kolejnym ważnym wymaganiem jest trwałość tablic. Muszą one być wykonane z trwałych materiałów, które nie ulegną uszkodzeniu w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć czy promieniowanie UV.

Tablice BHP to niezbędny element wyposażenia każdej firmy. Muszą one spełniać określone wymagania, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom. Warto pamiętać o podziale na tablice informacyjne, ostrzegawcze oraz zakazujące oraz o ich trwałości i czytelności. Wszystkie te elementy sprawiają, że są skutecznym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy.