Transakcje między podmiotami powiązanymi - doradcy podatkowi

Transakcje między podmiotami powiązanymi – doradcy podatkowi

Współpraca między podmiotami powiązanymi oraz respektowane między nimi ceny transferowe są różne i zależne od wielu czynników. Związana z nimi dokumentacja spędza niektórym przedsiębiorcom sen z powiek, zwłaszcza że podczas rozliczania się z urzędem skarbowym nie można pominąć żadnych istotnych sprawozdań, czy też informacji.

Należy brać również pod uwagę wszelkie zachodzące w ustawach zmiany, takie jak ta z 1 stycznia 2019 roku, odnosząca się do sposobu rozliczenia podatku dochodowego od osób prywatnych, wprowadzająca tym samym informacje TP-R. W natłoku takich wymagań co doradztwo prawne oraz podatkowe ma do zaoferowania spółkom? 

TP-R – przygotowanie podstawowych dokumentów

Nie da się ukryć, że doradztwo podatkowe to ten typ usług, z którego korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Sporządzona przez fachowców dokumentacja cen transferowych to podstawa, podczas rozliczania się z urzędem skarbowym. Firmy, zlecając tego typu pracę specjalistom, mogą oczekiwać od nich, że:

  • jasno określą podmioty powiązane oraz wyszczególnią zawierane między nimi transakcje,
  • przestudiują wszelkie obowiązki podatkowe, które są powiązane z cenami transferowymi. 

W przypadku obowiązkowego raportu TP-R dana działalność może liczyć na to, że doradca prawny podejmie się zebrania i zawarcia w odpowiednich dokumentach informacji, odnoszących się na przykład do: 

  • danych, powiązanych z poszczególnymi transakcjami,
  • wszelkich specyfikacji, określających metody, w jaki sposób zostały zweryfikowane ceny transferowe
  • rezultatów, jakie się otrzymało w wyniku wykonania analiz wszelkich danych porównawczych,
  • ogólnych danych finansowych o podmiotach.

Dokumentacja złożona w odpowiednim terminie 

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych wiąże się z wieloma czynnościami, z których dane przedsiębiorstwo może zostać odciążone dzięki doradcy prawnemu. Orientująca się w zmieniających przepisach osoba taka nie tylko wie, w jakich terminach należy złożyć jakie pismo, ale i gdzie następnie je przekazać.