Raport TPR - wynik zmiany o podatku dochodowym

Raport TPR – wynik zmiany o podatku dochodowym

Porozumienia zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi, normowane przez stosowane ceny transferowe, dotyczą zarówno konkretnych grup kapitałowych, jak i spółek, spośród których można wyróżnić te o charakterze spółka-matka, spółka-córka, czy też spółki-siostry. Każdego roku należy rozliczać się z nich w określonym terminie z urzędem skarbowym.

Od 1 stycznia 2019 roku (za sprawą zmienionej Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) rodzaj i sposób składania dotychczasowych poświadczeń zmienił się. Sprawdź, jaka dokumentacja cen transferowych będzie obowiązywała w 2020 roku.

Cena transferowa – jakie sprawozdania i dokumentacje przygotować?

Stosując ceny transferowe trzeba wywiązać się z wielu obowiązków, jeżeli chodzi o przygotowanie odpowiednich dokumentacji. Aby sprawnie się z tym uporać wiele przedsiębiorstw decyduje się na profesjonalne doradztwo prawne, które w znaczny sposób przyspiesza sporządzanie wszelkich pism. Wbrew pozorom nie jest ich mało. Zaliczyć można do nich:

  • raport TP-R,
  • powiadomienie CbC-R,
  • powiadomienie CbC-P,
  • oświadczenie, obejmujące sporządzenie dokumentacji lokalnej,
  • dokumentację grupową.

Wszystkie wymienione w podpunktach dokumenty należy złożyć w określonych terminach, których w razie konieczności może dopilnować osoba, odpowiadająca za profesjonalne doradztwo prawne.

Jakie zaszły zmiany?

Tego roku dla spółek, które mają ustalone między sobą ceny transferowe, sprawozdanie CIT-TP zastąpione będzie innym, a mianowicie TP-R. Zawarte w nim informacje należy złożyć w odpowiednim czasie i to w formie elektronicznej.