Proste zarządzanie urlopami

Proste zarządzanie urlopami

Działy HR mają naprawdę mnóstwo pracy i to bez względu na to, jaki jest profil firmy. Wśród zadań spoczywających na pracownikach znajduje się między innymi zarządzanie urlopami. Prowadzenie ewidencji urlopów można swoim pracownikom znacznie ułatwić, stawiając na dobrej jakości program do urlopów. Na szczęście dzisiaj znalezienie takiego programu nie nastręcza w zasadzie żadnych trudności.

Rodzaje wniosków uwzględnione w programie

Program do urlopów został skonstruowany tak, aby uwzględniał różne rodzaje wniosków urlopowych. Dzięki temu obsługuje on wnioski o urlop wypoczynkowy, na żądanie, macierzyński, okolicznościowy, opiekuńczy, zaległy, bezpłatny. Jak widać, program do urlopów ujmuje wszystkie rodzaje dni wolnych, o które może ubiegać się dzisiaj pracownik.

Dodatkowe wnioski uwzględnione w programie

Program do urlopów ujmuje również wnioski dodatkowe. I tak z jego pomocą można prowadzić ewidencję nieobecności usprawiedliwionych, nieobecności nieusprawiedliwionych, zwolnień lekarskich, odbioru nadgodzin, a także odbioru dnia wolnego. Jak widać, program do urlopów skonstruowany został tak, aby jego zastosowanie było możliwie jak najszersze. To niewątpliwie ukłon w stronę pracowników działu HR.

Program do urlopów to ogromne ułatwienie pracy. Na szczęście dzisiaj świadomość pracodawców w tym względzie jest coraz większa. Tych, którzy chcą poznać ten temat jeszcze bliżej, zachęcamy do lektury naszego innego artykułu, w którym również poruszyliśmy zagadnienie dotyczące programu do urlopów.