Obsługa prawna przedsiębiorstw

Obsługa prawna firm, którą świadczy Klientom Kancelaria z Bielska-Białej, to gwarancja rzetelnego wsparcia w prowadzeniu własnej działalności. Dobry adwokat wraz z zespołem specjalistów świadczy także kompleksową obsługę prawną na rzecz polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, oddziałów zagranicznych spółek. Przedsiębiorcom z siedzibą w Bielsku-Białej oferuje rzetelną wiedzę, indywidualne podejście oraz dyskrecję.

Wsparcie dla firm rozpoczynających działalność w Bielsku-Białej

Obsługa prawna firm, spółek i przedsiębiorstw, świadczona przez kancelarię prawną dla klientów z siedzibą w Bielsku-Białej, obejmuje wsparcie w:

  • wyborze optymalnej pod względem prawnym i podatkowym formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakresie tworzenia oraz rejestracji podmiotów gospodarczych w KRS, w tym także oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce.

Bieżąca obsługa prawna firm, spółek i przedsiębiorstw

Zapewniana jest także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, obejmującą m.in.:

  • przygotowanie projektów uchwał, protokołów, pełnomocnictw oraz innych dokumentów korporacyjnych
  • uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i ich obsługę,
  • wsparcie prawne w bieżących sprawach dla członków zarządu, prokurentów oraz pracowników wyższego szczebla.

Klientom zapewnia się kompleksowe doradztwo prawne w procesach fuzji, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego, w tym także fuzji transgranicznych. Obsługa prawna spółek, przedsiębiorstw i firm, oferowana przez doświadczony zespół, obejmuje także reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi i instytucjami w Bielsku-Białej. W ramach współpracy zapewniana jest także pomoc w zakresie:

  • przygotowywania i negocjowania umów,
  • weryfikacji treści umów handlowych oraz innych dokumentów,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umów,
  • realizacji inwestycji (uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, zaświadczeń i innych dokumentów).

Obsługa prawna firm w Bielsku-Białej to jedna z wielu usług świadczonych w Kancelariach. Adwokaci pracujący w zespole prowadzą szkolenia dla przedsiębiorców z różnych dziedzin, również w zakresie prawa pracy. Publikują także artykuły w prasie branżowej. Jeśli szukają Państwo prawnika specjalizującego się w prawie pracy, Kancelaria adwokacka z Bielska-Białej służy swoją wiedzą i doświadczeniem.