kancelaria patentowa

Czym zajmuje się kancelaria patentowa?

Adwokat, sędzia, radca prawny: to typowe zawody prawnicze. Wśród nich są także zawody, o których istnieniu wie bardzo mała liczba osób. Jednym z nich jest zawód rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy może, ale nie musi być absolwentem prawa. Równie dobrze może być absolwentem jednego z wydziałów studiów technicznych. Na pewno jednak osoba, która chce wykonywać zawód rzecznika patentowego musi odbyć aplikację rzecznikowską. 

Czym zajmują się kancelarie patentowe?

Kancelarie patentowe, które zatrudniają rzeczników patentowych świadczą pomoc w zakresie własności intelektualnej. W imieniu swoich klientów kancelarie patentowe dokonują w Urzędzie Patentowym zgłoszeń znaków towarowych albo wynalazków. Kancelarie patentowe mogą reprezentować klientów we wszystkich sprawach, które wymagają złożenia wizyty w Urzędzie Patentowym. Kancelarie patentowe, a właściwie zatrudnieni w nich rzecznicy patentowi mogą reprezentować klientów także przed sądem powszechnym i administracyjnym. Muszą to być jednak sprawy, które dotyczą naruszenia własności intelektualnej. 

Biuro patentowe: kompetencje

Biuro patentowe oferuje pomoc prawną osobom lub firmom, które chcą na przykład zastrzec swój znak towarowy, opatentować wynalazek czy też potrzebują pomocy w związku z nieuczciwą konkurencją. Kancelaria patentowa jest więc rodzajem kancelarii adwokackiej. Jest jednak jedna różnica: kancelaria patentowa specjalizuje się w bardzo wąskiej dziedzinie prawa. Kancelaria patentowa kieruje swoje usługi do twórców i przedsiębiorców. Biuro patentowe zatrudnia głównie prawników, chociaż pracę biuro patentowe znajdą także osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne.