Co musi zawierać raport TP-R?

Co musi zawierać raport TP-R?

Podmioty między sobą powiązane, które stosują względem siebie ceny transferowe, zobligowane są do tego, by w ustalonym czasie przedstawić urzędowi skarbowemu niezbędne oświadczenia oraz dokumentacje. Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzone zostały jednak zmiany do Ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych, które tego roku wdrożone są już w życie. Obejmują one sprawozdanie CIT-TP, którego miejsce zajęły informacje, zawarte w TP-R.

Jest to z pewnością nowość, z którą może pomóc uporać się profesjonalne doradztwo prawne. Jakie jednak dane, obejmujące ceny transferowe, trzeba będzie podać

Na jakie dane zwrócić uwagę? 

Doradztwo podatkowe w przypadku wielu firm i działalności to dobre rozwiązanie w obliczu zmian, jakie zostały wprowadzone, a które składają się na ceny transferowe. Dane, których między innymi nie może zabraknąć w TP-R raporcie, obejmują:

  • jak najdokładniejsze informacje, mówiące o tym, jak weryfikowane są ceny transferowe, 
  • dane o tym, jak ustalane są ceny transferowe i jak stosuje się je podczas rozliczeń z podmiotami powiązanymi,
  • efekt zrealizowanych analiz, dotyczących danych porównawczych,
  • informacje na temat przeprowadzanych transakcji,
  • ogląd stanu finansowego podmiotów. 

Gdzie i jak składać?

Dokumentacja cen transferowych składana musi być w wyznaczonym terminie. Raport TP-R przesyła się w formie elektronicznej (format XLS). Wszystkie grupy kapitałowe, operujące cenami transferowymi, w momencie otrzymania wezwania od organu skarbowego, są zobligowane do przesłania wymaganych informacji w terminie nie dłuższym, niż 7 dni.