kancelaria patentowa

Kiedy można skorzystać z usług kancelarii patentowej?

Kancelarie patentowe są mało znane wśród większości społeczeństwa. Świadczone przez nie usługi są bardzo potrzebne, ale o tym, że z ich pomocy warto skorzystać wiedzą tylko nieliczni. Są wśród nich między innymi wynalazcy i przedsiębiorcy, którzy chcą na przykład zastrzec swój znak towarowy. Kancelarie patentowe zatrudniają przede wszystkim absolwentów prawa, którzy zdecydowali się na aplikację rzecznikowską.

Kancelaria patentowa: zakres usług

Z usług kancelarii patentowej mogą skorzystać wynalazcy, którzy chcą, aby ich wynalazek podlegał ochronie prawnej, jaką daje patent. Taki wynalazek będzie chroniony jednak dopiero po zarejestrowaniu go we właściwym urzędzie patentowym. Sprawy związane z uzyskaniem patentu oczywiście każdy wynalazca może załatwić samodzielnie, ale lepiej jest, gdy skorzysta z usług kancelarii patentowej. Kancelaria patentowa może reprezentować go zarówno przed urzędem patentowym w Polsce, jak też przed jej europejskim odpowiednikiem, czyli EPO. 

Kancelaria patentowa: dlaczego warto skorzystać z usług?

Kancelarie patentowe zapewniają obsługę prawną tym wszystkim, którzy chcą chronić swoje wynalazki, znaki towarowe bądź logo firmy przed nieuczciwą konkurencją. Firma, która korzystając z usług kancelarii patentowej dba o swoją własność intelektualną jest bardziej wiarygodna w oczach swoich klientów. Staje się także bardziej konkurencyjna.

kancelaria patentowa

Ochrona prawna dóbr niematerialnych

Odkrycia, wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe czy znaki towarowe określane są mianem dóbr intelektualnych lub niematerialnych. Dobrom tym przysługuje ochrona prawna. Mogą one być chronione między innymi patentem. Własność intelektualną mogą chronić również przedsiębiorstwa na podstawie prawa własności. Prawa przysługujące z posiadania patentu zapewniają szczególną ochronę prawną. Ale, aby taka ochrona przysługiwała wynalazek musi zostać zgłoszony do urzędu patentowego. Zgłoszeniem mogą zająć się kancelarie patentowe

Kancelaria patentowa: nie tylko patenty

Kancelarie patentowe, które zatrudniają rzeczników patentowych mogą występować w charakterze pełnomocnika nie tylko przed urzędem patentowym. Więcej o tym, czym zajmuje się rzecznik patentowy i kancelaria patentowa można przeczytać w artykule „Czym zajmuje się kancelaria patentowa?”. Mogą także reprezentować swoich klientów przed organami i sądami, które zajmują się orzekaniem w sprawach własności przemysłowej. Nie mogą być pełnomocnikami w sprawach, które toczą się przed sądem karnym. 

Kancelaria patentowa: sprawy, które można jej powierzyć

We wszystkich sprawach, które toczą się w urzędzie patentowym w związku ze zgłoszeniem i utrzymaniem wynalazku, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub przemysłowych, topografii układów scalonych pełnomocnikiem może zostać kancelaria patentowa. Ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych, ochrona patentów to główne dziedziny, w których specjalizują się kancelarie patentowe. Dobre kancelarie patentowe nie narzekają na brak klientów.

kancelaria patentowa

Czym zajmuje się kancelaria patentowa?

Adwokat, sędzia, radca prawny: to typowe zawody prawnicze. Wśród nich są także zawody, o których istnieniu wie bardzo mała liczba osób. Jednym z nich jest zawód rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy może, ale nie musi być absolwentem prawa. Równie dobrze może być absolwentem jednego z wydziałów studiów technicznych. Na pewno jednak osoba, która chce wykonywać zawód rzecznika patentowego musi odbyć aplikację rzecznikowską. 

Czym zajmują się kancelarie patentowe?

Kancelarie patentowe, które zatrudniają rzeczników patentowych świadczą pomoc w zakresie własności intelektualnej. W imieniu swoich klientów kancelarie patentowe dokonują w Urzędzie Patentowym zgłoszeń znaków towarowych albo wynalazków. Kancelarie patentowe mogą reprezentować klientów we wszystkich sprawach, które wymagają złożenia wizyty w Urzędzie Patentowym. Kancelarie patentowe, a właściwie zatrudnieni w nich rzecznicy patentowi mogą reprezentować klientów także przed sądem powszechnym i administracyjnym. Muszą to być jednak sprawy, które dotyczą naruszenia własności intelektualnej. 

Biuro patentowe: kompetencje

Biuro patentowe oferuje pomoc prawną osobom lub firmom, które chcą na przykład zastrzec swój znak towarowy, opatentować wynalazek czy też potrzebują pomocy w związku z nieuczciwą konkurencją. Kancelaria patentowa jest więc rodzajem kancelarii adwokackiej. Jest jednak jedna różnica: kancelaria patentowa specjalizuje się w bardzo wąskiej dziedzinie prawa. Kancelaria patentowa kieruje swoje usługi do twórców i przedsiębiorców. Biuro patentowe zatrudnia głównie prawników, chociaż pracę biuro patentowe znajdą także osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne.